Samenwerking met Schuldenlab Almelo

Hoe word je rijk?-les

In Almelo biedt Schuldenlab mensen een beter toekomstperspectief, door met overheden, woningstichtingen, zorgverzekeraars, onderwijs en bedrijven te zoeken naar innovatieve oplossingen. Hun rol is om te innoveren en daarom hebben ze ‘Hoe word je rijk?’ naar Almelo gehaald om lessen in preventie van schulden aan te bieden op vo en mbo-scholen in Almelo.