Wij zijn Money Start en ons motto is: geen schulden maken kan je leren!

Money Start doet er alles aan om te voorkomen dat jongeren in de schulden komen na hun 18e verjaardag.

Lesprogramma ‘Hoe word je rijk?'

Het aantal jongeren dat in de schulden komt na hun 18e verjaardag stijgt explosief. In de afgelopen vijf jaar is het aantal jongeren met schulden bijna verdubbeld (BKR, Schulden monitor 2020).

Eén van de belangrijkste redenen van schulden bij jongeren is dat zij niet precies weten wat er verandert als ze 18 worden! Jongerenschuldhulpverleners geven aan dat zij daardoor allemaal in dezelfde valkuilen trappen. Ons motto is: als jongeren allemaal op dezelfde manier in de schulden komen, dan kunnen we ze ook leren om dat niet te doen!

Ons lesprogramma is gemaakt voor leerlingen waar de grootste winst te behalen valt: leerlingen van het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs, vmbo en mbo-niveau 1 en 2.

Dit lesprogramma is noodzakelijk, aangezien we hierover zelf geen les geven.”

‘Hoe word je rijk? ’is de 8e beproefde en effectieve aanpak die SchuldenlabNL onder de aandacht brengt bij gemeenten in heel Nederland.  Zie www.schuldenlabnl.nl

Als je jongeren vraagt wat ze willen worden, dan zeggen ze: ‘Rijk, ik wil rijk worden!’ Money Start steunt jongeren in de wens om rijk te worden door ze vuistregel één te leren: de eerste stap naar rijkdom is geen schulden maken!

Onze core business

Schuldpreventie is onze core business. Het is voor ons het allerbelangrijkste wat we doen . We doen het er niet bij en we doen het er niet naast. Wij hebben ons ontwikkeld tot dé expert in preventie van schulden van de kwetsbaarste jongeren in Nederland.

Wij leggen met succes al 10 jaar de meest ingewikkelde wet- en regelgeving uit, we verhogen de actiebereidheid en investeren in duurzaam handelingsbegrip.
Hierin laten wij ons leiden door dé experts:  het onderwijs voor de didactiek en de schuldhulpverlening voor de inhoud.

Wij zetten professionals, zoals schuldhulpverleners, voor de klas. Zij werken dagelijks met jongeren die schulden hebben en kunnen levensechte verhalen vertellen. Heel belangrijk zijn ook onze ervaringsdeskundige jongeren, die vertellen hoe ze in de schulden zijn gekomen en wat ze doen om eruit te komen.

We gaan ervoor dat leerlingen direct het juiste gedrag aanleren!
Preventie werkt!

Al 28.000
leerlingen
bereikt
Amsterdam

Amsterdam 

2011-2022

Haarlem

Haarlem

2017-2022

Zaanstad

Zaanstad

2017-2022

Almere

Almere

2017-2022

Hoorn

Hoorn

2018-2022

Purmerend

Purmerend

2018-2022

Heerhugowaard

Heerhugowaard

2017-2018

Hollands Kroon

Hollands
Kroon

2021-2022

Alkmaar

Alkmaar

2021-2022

Rotterdam

Rotterdam

2021

Almelo

Almelo

2021-2022

Arnhem

Arnhem

2021

Gouda

Gouda

2022

Tilburg

Tilburg

2022

Harderberg

Harderberg

2022

Leiden

Leiden

2022-2023

Hilversum

Hilversum

2022-2023

Eindhoven

Eindhoven

2022-2023

Beverwijk

Beverwijk
2022

De impact van 10 jaar ‘Hoe word je rijk?’

Uit onze meting van 2021 blijkt dat na één lesuur van ‘Hoe word je rijk?’ het kennisniveau van 1.104 leerlingen gemiddeld van een 5,7 naar een 7,7 stijgt. Enkele cijfers springen eruit. Bij de les over studiefinanciering gaan de leerlingen van een 2,6 naar een 7,1. Voor het onderwerp ‘boetes’ scoren de leerlingen voor kennis en handelingsbegrip gemiddeld het hoogste, namelijk een 8,4.

De impact van het lesprogramma ‘Hoe word je rijk?’ wordt regelmatig gemeten.

0
Gemeenten
0
Scholen
0
Klassen
0
Lessen
0
Leerlingen
0
leerlingcontactmomenten
0
Docenten
0
Peer educators
0
Politieagenten

‘Hoe word je rijk?’ is een effectieve tool voor gemeenten

Kwetsbare jongeren missen vaak de basale financiële kennis en vaardigheden. De verantwoordelijkheid om jongeren deze kennis en vaardigheden bij te leren ligt primair bij de ouders. Als de ouders dit zelf niet onder controle hebben of niet kunnen overdragen, verschuift de verantwoordelijkheid voor het aanleren van financiële vaardigheden meer en meer naar het onderwijs, waar het niet, versnipperd of incidenteel wordt aangeboden.

‘Hoe word je rijk?’ helpt de ouders, de scholen en de gemeenten om jongeren op een goede manier voor te bereiden op de financiële verantwoordelijkheid die gepaard gaat met 18 jaar. Gemeenten kunnen grote rol spelen in schuldpreventie, door te investeren in het effectieve lesprogramma ‘Hoe word je rijk?’ van Money Start. Dit programma  behoedt jongeren voor financiële valkuilen! Wij hebben de prijs per les bewust zo laag mogelijk gehouden, omdat we zoveel mogelijk jongeren in Nederland willen bereiken. Laten we onze missie delen!

Preventie werkt écht (zie: Wijzer in geldzaken).
Dus waarom wachten tot er schulden zijn. Kom nu in actie!
Investeer in kwetsbare jongeren als er nog geen schulden zijn.

Peer educator Gerzon in Instagram campagne van ING

Actueel

Het Verwey-Jonker Instituut publiceerde begin dit jaar een rapport over jongereninterventies gericht op het voorkomen van betalingsachterstanden. Het Instituut onderzocht wat écht werkt bij….
Docent Orion College Amstel, Amsterdam

“Top! Ik vind de docent heel duidelijk in de online lessen en in de klas. Weet de info boeiend te brengen.”

Docent Mundus College, Amsterdam

“De gastdocenten geven leuk en gepassioneerd les. Ze weten de leerlingen goed mee te nemen in het onderwerp.”

Docent SG W.J. Bladergroen, Purmerend

“Vooral top dat de presentatie van een ervaringsdeskundige werd ingezet. Die weten tenminste waar het over gaat.”

Docent El Bakali, Compaen College – Zaandam

“Echt heel goed! Jongeren zitten veel op social media en lopen veel risico. Nu zijn ze er bekend mee.”