Geen schulden maken kan je leren!

Specialist in preventie van schulden onder jongeren

Onze missie:
Voorkomen dat jongeren na hun 18e jaar
(niet verder) in de schulden komen.

Onze visie:
Geen schulden maken kan je leren!

Specialist in preventie
van schulden onder jongeren

Onze missie:
Voorkomen dat jongeren na hun 18e jaar
(niet verder) in de schulden komen.

Onze visie:
Geen schulden maken kan je leren!

Jongeren en schulden

Het aantal jongeren dat na hun 18de in de schulden komt is enorm. Dat komt omdat te veel jongeren niet precies weten wat er allemaal verandert als ze achttien worden en wat ze daarvoor moeten regelen om de start van hun financiële zelfstandigheid in goede banen te leiden.

Jongeren geven zelf aan dat ze geld uitgeven wat ze niet hebben. Jongeren missen vaak de financiële vaardigheden om met geld om te gaan. Voor sommige ouders is het moeilijk om hun kinderen de noodzakelijk financiële vaardigheden bij te brengen, omdat ze zelf hun financiën bijvoorbeeld niet onder controle hebben.

Money Start zet zich in voor een financieel gezonde toekomst voor jongeren, van lesprogramma’s tot coaching en ondersteuning van professionals. Het doel van Money Start is het ontwikkelen van methodieken voor, het uitvoeren van en het adviseren op het gebied van projecten gericht op financiële vorming.

Money Start vertaalt grote ingewikkelde problemen naar simpele oplossingen, waar jongeren wat mee kunnen. Iedereen verdient het om geholpen te worden en ondersteuning te krijgen bij de financiële verantwoordelijkheid die gepaard gaat met 18 jaar worden, zeker de jongeren waarvan we weten dat ze kwetsbaar zijn.

De oprichters van Money Start zijn ondernemers met een sociaal hart en ondernemen met een maatschappelijke missie. We willen maatschappelijke meerwaarde creëren en impact maken.

Hoe word je rijk? lesprogramma

De eerste stap naar rijkdom is geen schulden maken en sparen.
‘Hoe word je rijk?’ onderwijst jongeren wat ze moeten weten en kunnen om na hun 18everjaardag niet in de schulden te komen. De ‘Hoe word je rijk?’ docenten zijn  veelal de 1e in het leven van de leerlingen die expliciet vertellen wat je wel en niet moet regelen om niet  in de schulden te komen.

Tijdens de Week van het geld 2018 was Money Start te gast bij 5 uur Live, om als specialisten in preventie van schulden mee te praten over actualiteit en noodzaak van dit thema.

De gemeente Amsterdam besteed veel aandacht aan preventie van schulden onder jongeren. ‘Hoe word je rijk?’ is grootste programma dat ze hiervoor inzetten op scholen.

Het ING Nederland fonds ondersteunt organisaties die maatschappelijk vraagstukken oppakken op landelijk niveau. Het bestuur is onder de indruk van wat Money Start heeft neergezet. Ze zijn al drie jaar troste partner van Money Start en hebben toegezegd dat sowieso tot 2023 te blijven. Om Money Start te promoten via hun eigen kanalen, namen ze ’60 seconden met Loes en Alan’ op.

60 seconden met

Scroll naar top