Wat we doen

Wij voorkomen dat jongeren in de schulden komen na hun 18 verjaardag.

Onze impact claim: Money Start doet er alles aan om te voorkomen dat jongeren in de schulden komen na hun 18e verjaardag. Financiële educatie –  met name preventie van schulden – is onze core business.

We doen het er niet bij of naast en dát is onze kracht.  

Lesstof is geschikt voor de doelgroep. Taalgebruik en onderwerpen sluiten goed aan.”

Hoe word je rijk?

‘Hoe word je rijk?’ is een interactief lesprogramma voor leerlingen tussen de 14 en 18 jaar, dat zich ten doel stelt te voorkomen dat deze jongeren schulden maken, zeker vanaf het moment dat zij op hun 18e zelf financieel verantwoordelijk zijn.

Het programma is ontwikkeld voor én met jongeren en sluit helemaal aan op hun leefwereld, met verhalen van leeftijdsgenoten en ervaringsdeskundigen.

Samen met de schuldhulpverlening hebben wij de schulden makende patronen geanalyseerd. Deze patronen hebben we samen met het onderwijs vertaalt naar leerdoelen en een lesprogramma. Schulden worden namelijk veroorzaakt doordat het regeldeel in Nederland zo extreem moeilijk is gemaakt. Het is voor hoogopgeleiden al even puzzelen, laat staan voor 18 jarigen die meer tijd nodig hebben om iets te begrijpen.

Het programma richt zich binnen alle onderwerpen op deze 3 doelen:

  1. Begrijp je wat je moet doen?
  2. Weet je hoe je het moet doen?
  3. Ga je het ook doen en wie helpt je?

De ‘Hoe word je rijk?’ docenten zijn veel te vaak de 1e in het leven van de leerlingen die expliciet vertellen wat je wel en niet moet regelen om niet  in de schulden te komen na je 18e verjaardag.  We gaan ervoor dat leerlingen direct het juiste gedrag aanleren!

De docenten van ‘Hoe word je rijk?’ zij hardcore professionals.

Methodiek

Samen met jongeren en jongerenschuldhulpverleners hebben wij de acht belangrijkste redenen waardoor jongeren in de schulden raken geanalyseerd. Met het onderwijs hebben we de leerdoelen ontwikkeld en het programma gefinetuned. De onderwerpen van de lessen zijn de onderwerpen waar jongeren vaak heel schulden in maken:

1. Financieel verantwoordelijk worden
2. Contracten (telefoon, streamingsdiensten)
3. Boetes
4. Schadevergoedingen
5. Fraude
6. Zorgverzekering
7. Studiefinanciering
8. Het incassotraject

Voor elk onderwerp hebben wij lesmodules ontwikkeld, op verschillende niveaus, die aangeboden worden op vmbo, praktijkonderwijs en speciaal onderwijs. Afhankelijk van het niveau van de leerlingen kiezen scholen voor niveau A (één onderwerp in twee lesuren met veel herhaling en meer verwerkingsopdrachten) of niveau B (één onderwerp in één lesuur, passend voor VMBO met sterke basis, kader, gemengde en theoretische leerweg).

Leerdoelen

We bieden een didactisch sterk programma aan, dat afwisselend is en rekening houdt met de korte concentratieboog van de jongeren. Bij elke les horen leerdoelen, die zijn gedefinieerd op basis van toename kennisniveau, handelingsbegrip en actiebereidheid. Na afloop van elk scholingstraject worden de lessen geëvalueerd door zowel docenten als leerlingen. Ook meten we elke twee jaar  de impact van ons lesprogramma.

Lees meer: De impact van 10 jaar ‘Hoe word je rijk?

Sluitende aanpak

Bij Money Start pleiten we voor een integrale aanpak van schuldpreventie onder kwetsbare jongeren, in samenwerking met onderwijs, maatschappelijke dienstverlening, gemeenten, sociale ondernemers en ouders. De kern van die aanpak is dat kwetsbare jonge mensen in beeld zijn én blijven! Het is geïnspireerd op de sluitende aanpak schooluitval. De aanpak bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Doorlopende leerlijn zelfredzaam van het onderwijs. Money Start en You4Youth hebben in samenwerking met het speciaal onderwijs een doorlopende leerlijn ‘financieel zelfredzaam’ ontwikkeld. Deze start op de 1e dag dat zij naar het VO onderwijs gaan en eindigt als zij van school afgaan met het doel dat ze zelfredzaam zijn.
  2. ‘Hoe word je rijk?’ met soms aanvullende programma’s zijn in de leerlijn geplot en verzorgen het onderdeel: hoe kan je in de schulden komen? En hoe voorkom je dat?
  3. Geld Gappie. De leerlingen die na dit traject nog steeds niet zelfredzaam zijn en onvoldoende steun hebben aan hun eigen netwerk pakken we op met een Geld Gappie.

Ik denk dat het voor deze groep leerlingen belangrijk is omdat ze dat vanuit huis misschien niet meekrijgen.”

Heel goed dat dit gegeven wordt. Dit is een kwetsbare groep.”

Doorlopende leerlijn

Jongeren in het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs (met LVB-problematiek) hebben aantoonbaar een achterstand, maar zijn voor de wet wél financieel verantwoordelijk als ze 18 worden. Juist voor deze groep is een doorlopende leerlijn voor financiële zelfredzaamheid via onderwijs essentieel. Een terugkerend, interactief lesprogramma voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar zorgt voor de kennis vaardigheden en weerbaarheid die voorkomen dat zij in de schulden raken.

Geld Gappie (You4Youth)

Met Geld Gappie worden de meest kwetsbare leerlingen in het speciaal en praktijkonderwijs geselecteerd als ze 17,5 jaar worden. Zij krijgen 1,5 jaar preventief intensieve begeleiding bij alle administratieve stappen die volgen op meerderjarig worden. Deze leerlingen worden actief geselecteerd door de school en vervolgens preventief gekoppeld aan een Geld Gappie. Een Geld Gappie is een professional in het sociaal domein en kan een jongerenschuldhulpverlener, sociaal raadsvrouw/raadsman of maatschappelijk werker zijn. Naast de Geld Gappies worden vrijwilligers als maatje aan de leerlingen verbonden. Gedurende de begeleiding van Geld Gappies kunnen de leerlingen terugvallen op die vrijwilliger als dat nodig is.

Het motto is daarbij ‘samen zelf doen’. Via training on the job zijn de jongeren zelf actief met hun financiën, maar met de hulp van hun Gappie. Er ontstaat een waardevolle en persoonlijke vertrouwensband tussen de jongere en de professional, wat resulteert in meer kennis, zelfvertrouwen en financiële weerbaarheid.

 

The Great Escape

Jonge (LVB) gedetineerden hebben vaak torenhoge schulden, zeker nadat zij 18 zijn geworden. Dan vervalt de begeleiding van jeugdzorg en maken jongeren financiële misstappen met desastreuze gevolgen. Reguliere trajecten voor schuldhulpverlening worden pas opgestart na afloop van de detentie. Jonge gedetineerden worden dus na hun terugkeer in de maatschappij direct geconfronteerd met hun schulden: incasso, beslaglegging, deurwaarders. Deze gedetineerden verdwijnen daardoor vaak onder de radar en belanden (weer) in het criminele circuit. Zo blijken schulden de allerbelangrijkste oorzaak zijn voor recidieven!

The Great Escape helpt deze jongeren om uit de vicieuze cirkel van schulden, criminaliteit en detentie te ontsnappen.

 

The Great Escape is een programma dat al binnen de muren van de gevangenis werkt aan een plan om schuldenvrij te worden en te blijven. Ook als de jong gedetineerde straks weer op vrije voeten is.

Check: www.sanctieuitvoering.nl