Mooie cijfers in halfjaarlijkse evaluatie ‘Hoe word je rijk?’

Het Verwey-Jonker Instituut publiceerde begin dit jaar een rapport over jongereninterventies gericht op het voorkomen van betalingsachterstanden. Het Instituut onderzocht wat écht werkt bij het bereiken van jongeren met geldproblemen. Uit dit onderzoek komt onder meer naar voren dat op speelse wijze informatie overbrengen door jongeren wordt gewaardeerd en dit in combinatie met aandacht voor de financiële verantwoordelijkheden waarmee zij op hun achttiende te maken krijgen, goed werkt. Dat onze ‘Hoe word je rijk?’-gastlessen aan slaan bij jongeren blijkt ook uit de halfjaarlijkse evaluatie van Money Start over de tweede helft van 2022. Aan deze evaluatie werkten 1.148 leerlingen, 106 schooldocenten en 18 gastdocenten uit 9 gemeenten mee. Zij beoordelen de ‘Hoe word je rijk?’-lessen gemiddeld met het cijfer 8,7. Ook de ‘Hoe word je rijk?’-docent (8,6) en peer educator (8,7) krijgen een hoge waardering. Mooie cijfers, waar we blij en trots op zijn!

Bekijk hier het meest recente evaluatierapport van Money Start.