The ‘Great Escape’

‘The Great Escape’ is een innovatieve pilot, die gefinancierd wordt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid om recidieven te voorkomen bij LVB (licht verstandelijke beperking) jongeren die schulden hebben. Het is onderdeel van het programma Koersen en Kansen en LVB aanpak van de afdeling Veiligheid in Sociaal Domein.

De wens is om de strafrechtketen stapje voor stapje LVB-proof te maken. Samenwerkingspartners zijn het Ministerie van Veiligheid en Justitie, PI Zaanstad, Gemeente Amsterdam, Money Start, Surant, MEE, Spirit, ING Nederland Fonds en Elite Trainers. Het is voor jonge (LVB) gedetineerden moeilijk te ontsnappen uit de vicieuze cirkel van schulden, criminaliteit en detentie.

The Great Escape is een programma waarbij al binnen de muren van de gevangenis gewerkt wordt aan een plan om schuldenvrij te worden en te blijven. Dit doen we door een goede voorbereiding, door perspectief te bieden, door een strategie met de gedetineerden en met samenwerkingspartners die het verschil willen maken.